MôJ PRÍBEH.

 Som presvedčená, že každý môže hovoriť po nemecky.

Hovoriť v cudzom jazyku je umenie. Umenie komunikácie a diplomacie. Umenie ktoré spája dva svety v jedno.

Prečo vedieť po nemecky ?
Tým že dnes hovorím plynulo po nemecky, môžem vykonávať prácu, v ktorej som vyštudovala na Slovensku, no je inak zaplatená ako na Slovensku.

Znalosť nemeckého jazyka mi umožňuje motivovať ľudí k zmene, ktorou sa učením nemčiny môžu vydať.

Znalosť nemčiny mi umožnila splynúť s rakúskou kultúrou. Som presvedčená, že každá jedna kultúra nás môže obohatiť.

Ako malé dieťa ma fascinovalo to, že druhí hovoria po anglicky, nemecky, či taliansky.

" Moja dcéra sa po rusky učiť nebude" buchol otec päsťou po stole. Bolo porevolučné obdobie a písal sa rok 1990.
Hovoriť ale v cudzom jazyku bola pre mňa nedosiahnuteľná méta. Z nemčiny som mala štvorky a len tak tak som z nej zmaturovala.
Zo školy som pri každej príležitosti utekala .

No túžba po slobode ma poháňala do zahraničia. Na Slovensku som si ju vtedy žiaľ alebo na šťastie nevedela predstaviť.
Prvé rozhovory v nemčine som sa naučila pred zrkadlom ako herečka.
Odchod do nemecky hovoriacej krajiny, nie ľahké začiatky, samota, čakanie na vízum..to všetko ma naozaj len posilnilo.
Neraz ma mama chcela dotiahnuť späť na Slovensko.
Ale sloboda vždy pomohla vydržať aj ťažké situácie.

V Rakúsku pracujem už 18. rok ako diplomovaná zdravotná sestra. Celé tie roky pomáham ľuďom, ako sa do krajiny dostať, čo ich čaká a čo musia vedieť pred tým, ako zbalia kufre.
Dnes pomáham aj vo výučbe jazyka, v ktorom nie len rozprávam, ale aj cítim.
Mojou prácou chcem inšpirovať všetkých študentov, aby sa nevzdávali napriek vraj   "škaredosti" nemeckého jazyka.
Chcem motivovať všetky opatrovateľky, ktoré sa rozhodli niečo vo svojom živote zmeniť. Chcú si nájsť lepšie platené miesto vďaka lepšej znalosti jazyka.

Chcem motivovať medicínsky personál, ktorý nie je spokojný s platovými podmienkami na Slovensku, aby zobral do rúk svoje vzdelanie a bol zaň lepšie zaplatený.

Mojim zámerom je motivovať pedagogické odvetvie, ktoré už celé roky vyučuje nemčinu na Slovensku, aby sa zlepšovalo v slovnej zásobe aj vďaka konverzácii na mojich hodinách.

Som tu aj pre všetkých, ktorí nemčinu jednoducho milujú.

Ak ťa môj príbeh oslovuje , napíš mi.

Teším sa na naše spoločné hodiny nemeckého jazyka.

S úctou

Elena Petrus.